Bostadsnyheter


När du står inför ditt livs kanske största affär är det viktigt att anlita en kompetent mäklare i samband med köp eller försäljning av din bostadsrätt

 

Nya förslag från myndigheter. 

Det pågår en intensiv debatt om svenska hushålls skuldsättning, brist på billiga nyproduktioner och en trögrörlig bostadsmarknad med inlåsningseffekter. Finansinspektionen har tagit fram ett nytt förslag om hårdare amorteringskrav för hushåll med stora lån. Det mest troliga är att nya regler och en ny bostadspolitik kommer att verkställas efter valet 2018.

   

Gällande regler amorteringskrav.

Den största förändringen för dagens bolånetagare är att lånen ska amorteras ner till 50 % belåningsgrad. Först ska lånen amorteras med minst 2 % varje år ner till 70 % belåningsgrad. Efter det ska minst 1 % amorteras årligen ner till 50 % belåningsgrad.

 

För ett hushåll med 1 miljon kronor i lån blir den månatliga amorteringen 1 700 kr under förutsättning att belåningsgraden överstiger 70 % av bostadens värde. Det kan vara intressant att göra en färsk värdering av din bostad och eventuellt omförhandla dina lån speciellt om du är orolig för att finansinspektionens nya förslag kommer att påverka dina framtida finansieringsmöjligheter.

 

Progressiva avskrivningar.

Bokföringsnämnden beslutade 2014 att förbjuda progressiv avskrivning. Det innebär att en del föreningar antingen måste höja sina månadsavgifter eller redovisa negativt resultat i årsredovisningen. Det är bra att känna till vika avskrivningsregler föreningen tillämpar.